en fy eu mk sl ga

Cathal Poirtéir

2016-11-01 21:55 — Maribor

Tamall sa tSlóivein seacahtain 4

Dé Luain 17 DF

Lent

Bhí mé in Ollscoil Maribor ag caint le mic léinn Bhéarla MA atá ag Kirsten Hempkin do chúrsa ar úsáid an Bhéarla, nó rud inteacht mar sin. Theastaigh uaithi go mbuailfainn isteach chucu le teangacha agus canúintí na hÉireann a mhíniú agus cuid éigin de stair na Gaeilge agus an Bhéarla in Éirinn a thabhairt daofa. Dream deas a bhí iontu a raibh spéis acu in ainmneacha Gaelacha, i bpolaitíocht na tíre, ceist an athaontaithe agus cúrsaí teanga, staid agus stadas na Gaeilge san áireamh.

Cois Drava

Shiúil mé ar ais isteach go lár na cathrach ó Dháimh an Bhéarla agus chaith mé lón agus iar-nóin iontach pleisiúrtha i gcaife le wifi maith ag plé le r-phostanna agus ag scríobh mo choda féin. D'aithin fear an tí mé faoin am seo agus bhí se ag fiosrú faoi m'am anseo agus caidé a shíl mé den áit agus mar sin. Is colceathrar é le Darko, fear chéile Natasa agus cuireadh in aithne muid seachtain ó shin anseo. Tháinig na táblaí beaga sa bhialann ó scoil agus tá siad ar airde iontach áisiúil le bheith ag clóscríobh. Ní bhíonn an ceol ró-ard ansin ach oiread, locht atá ar mhórán de na béaranna agus caiféanna beaga go mbíonn aos óg na háite ag tarraingt orthu.

Taispeántas ag Raidió City

 Taispeántas Raidónna

Tháinig iarratas ar r-phost ó Thadhg Ó Dúshláine a bhíodh in Ollscoil Mhá Nuad go dtí tamaillín ó shin chun cead a lorg uaim pictiúr a phéintáil mé de Guagán Barra a bheith ar chlúdach leabhair atá á réiteach ag An Sagart. Leabhar deireannach an Fhiannachtaigh atá ann, aistriúchán ar thréadlitir nó leabharán de chuid an Phápa ar chúrsaí timpeallachta. Bhí lúcháir orm cead a thabhairt dó. Thaithin Mons. Pádraig Ó Fiannachta liom agus bhí sé ar dhuine de na daoine a bhronn Imram Oíche Ómóis air roinnt blianta ó shin - an chéad duine a fuair an gradam sin le bás a fháil. Rinne an Fiannachtach éacht mar fhoilsitheoir agus mar scríbhneoir agus mar dhuine a spreag scríbhneoirí eile. Bhí mé ag a shochraid sa Daingean i rith an tsamhraidh. Mhair sí dhá uair a chloig agus ceathrú, más buan mo chuimhne, éacht eile! Rachaidh clúdach an leabhair sin ar mo liosta saothair i gcuideachta clúdaigh don iris Feasta agus don leabhar Bean Árainn a d'fhoilsigh Nuascéalta ag deireadh na bliana seo caite, a ndearna mé léaraidí istigh agus amuigh dó. Ar a laghad feicfidh cúpla duine breise mo shaothar péinteireachta mar sin. Ach is léiriú dom féin é ar thábhacht taispeántais, go fiú muna n-éiríonn leat mórán a dhíol ann. Chonaic Tadhg an pictiúr áirithe sin den Ghuagán ag taispeántas a bhí agam i Lab an Daingin i mí Iúil, a bhuíochas sin d'Áine Moynihan. Mar a deirtear fiú muna mbíonn agat ach pocán gabhair, bí i lár an aonaigh leis.

Comhartha siopa 

Ag iomrascáil leis na monológanna fosta. Ag cur giota nua le ceann amháin  agus ag baint sean-ghiota de cheann eile. Obair mhall agus seans maith go bhfuil an iomairce geallta agam do lucht Focail Eile sna trí ghearrscéalta comhcheangailte a thóg mé orm féin tosnú agus críochnú taobh istigh de thréimhse na sparántachta. Beidh le feiceáil.

 

Dé Máirt 18 DF

Ag obair ar na gearrscéalta an lá go léir féachaint an féidir liom iad a thógáil chun tosaigh giota eile. Ag éirí go réasúnta liom.

 

Dé Céadaoin 19 Df

Ag scríobh an lá go léir. Forbairt mhall ar na scéalta ach forbairt mar sin féin.

 

Déardaoin 20 DF

Braithim go bhfuil dul chun tosaigh maith déanta agam leis na gearrscéalta le lá nó dhó anuas ach tá rudaí ag tarlú le duine de na carachtair nach raibh i gceist agam ag an tús agus athróidh sin cuid den scéal garbh a bhí ar intinn agam nuair a thosaigh mé air. Tá súil agam gur comhartha maith é sin go bhfuil beocht mar sin ag teacht sna carachtair. Tá mé ag tabhairt cead a cinn don caharacahtar sin anois go bhfeicfidh mé caidé a tharlóidh, pé scéal é.

Chas mé le Chris Wherry ó Raidió na Slóivéine. Sasanach atá pósta ar bhean Shlóivéineach agus atá ina chónaí anseo le deich mbliana nó mar sin. Fear teicniúil a bhí ann i gcúrsaí teilifíse agus raidió sa Bhreatain go dtí gur chur polasaithe Maggie Thatcher é fein agus na mílte eile as obair. Thosaigh sé comhlucht traenála le cairde agus rinne siad roinnt oibre in RTE agus cuid den réamh-oiliúint do TnaG sular tháinig sé ar an aer fiche bliain ó shin. Bhí aithne againn ar roinnt de na daoine céanna dá bharr agus comhrá spéisiúil thart ar obair raidió agus mar sin.

Bíonn clár ag Chris ar Raidió na Slóivéine ina mbíonn aoí aige lena rogha ceoil ag caint faoi ghnéithe dá shaol. My story, my music, is dóigh liom. Thug sé cuireadh dom teacht ar an chlár agus beidh taifeadadh againn Dé Sathairn. Níl le déanamh agam ach ocht bpíosa ceoil a roghnú agus na hainmneacha a chur isteach chuige roimh ré. Gheobhaidh sé féin trís an idirlíon iad. Beidh mé ag caint orm féin, ar scéim Focail Eile, ar chultúr na hÉireann agus a leithéidí sin. D'iarr sé ceol orm a mbeadh baint pearsanta éigin agam leis ar bhealach éigin. Ní bheidh fadhb ar bith ansin.

 

Dé hAoine 21

Filíocht ar na céimeanna 

Léacht uair go leith ar nuafhilíocht na Gaeilge in Ollscoil Maribor. Victor Kennedy agus a rang filíochta móide ranganna eile a tháinig isteach le léachtóirí eile le héisteacht liom. Thug siad éisteacht fíor-mhaith dom, ag cur san áireamh go raibh an léacht an-fhada. Bhí lón agam ina dhiaidh sin le Victor, Natasa agus triúir mac léinn ó dheisceart na Síne atá ag stáidéar anseo faoai láthair.

Ceo ar Pohorje 

Bhain mé an-taitneamh as an taighde don chaint. Bhí uair go leith agam agus thug sé deis dom réimse leathan de fhilíocht na Gaeilge a chur os a gcomhair. Ba mhór an cuidiú dom cóip de Leaabhar na hAthghabhála a bheith liom don taighde agus don na dánta a léamh mé i nGaeilge agus Béarla. Seans gur chuala siad níos mó faoi nua-litríocht na Gaeilge ná mar a chula mic léinn an Bhéarla in ollscoileanna na hÉireann ariamh!

Tháinig nótaí eagarthóireachta ó Ros na Rún tráthnóna. Tá an chuma air an scéal go mbeidh athscríobh go leor le déanamh agam an tseachtain seo chugainn ach léifidh mé i gcearat iad go bhfeice mé cad é atá le déanamh..   

 

Dé Sathairn 22 DF

Chuaigh mé trasna go Kibla le nótaí Ros na Rún a phriontáil amach mar go beidh sé níos fusa agam bheith á léamh mar sin agus mé ag obair ar an athscríobh ar an ríomhaire glúine. Shocraigh mé cruinniú Skype le Máirín Ní Eidhin maidin Dé Luain ó Kibla. Is fearr i bhfad na moltaí agus na tuairimí a phlé agus tú ag breathnú ar an duine agus a bheith in ann cur agus cúiteamh faoin script agus faoin na nótaí. Tá cuid de na nótaí lámhscríofa nach bhfuil soiléir dom agus tá ceisteanna le cur agam fúthu.

Kibla 

Imeachtaí Ealaíona

Bhailigh Natasa mé ó Kibla agus thiomáin amach mé leis an agallamh raidió le Chris a dhéanamh i Raidió na Slóivéine. D'éirigh go breá leis ach beidh go leor eagarthóireachta le déanamh aige siocair go ndearna muid barraíocht cainte! Fadhb don léiritheoir é sin. Thug Chris cuireadh dom teacht le haghaidh pizza ina dhiaidh ina theach, taobh amuigh den chathair. Chas mé lena bhean Metka, agus a mbeirt iníon agus d'ith muid ár sáith agus bhí comhrá fá chúrsaí litríochta, na scéalta atá á scríobh agam agus scannáin a bhfuil dúil againn iontu. Bhí Victor Kennedy ansin fosta agus thug sé síob ar ais go lár na cathrach dom uair éigin i ndiaidh an mheáin-oíche. Bhí oíche bhreá cainte againn agus bhí sé go deas a bheith thart ar bhord clainne.

Natasa ag obair 

 

Dé Domhnaigh 23 DF

Lá ciúin gan mórán le déanamh ach chuaigh mé ag spáisteoireacht tamall go dtáinig na scamaill. Isteach liom ansin i mbialann Seirbeach a raibh mé ann uair nó dhó roimhe seo. Bhí mé in ann a bheith ag léamh agus ag scríobh ag tábla breá mór ansin.

Chuir mé roinnt smaointe le chéile don léacht ar Bhéaloideas na hÉireann i Leabharlann na hOllscoile tráthnóna Dé Luain.

Lent arís!

Week 4

A very busy week with two long presentations in the University of Maribor to post-graduate students on language in Ireland and on contemporary Irish language poetry. They were both very attentive groups, considering the presentations were an hour and an hour and a half. The preparation and the choice of poems helped bring it all together. I'm very glad I brought along Leabhar na hAthghabhála / the Book of Repossessions, the new bi-lingual anthology edited by Louis de Paor. There's a great range of twentieth century Irish language poetry in it and it made it easy to survey the century. I read my own poems in Irish with English translations as well as the works by better-known poets.

It was also a good week for my own writing. As well as getting to grips with my monologues/short stories, I got closer to finishing up on the Ros na Rún script that I had started before I was awarded the bursary. There is quite a bit of toing and froing as part of the editorial process that needs to be gone through. Even though it is my second script for them, I feel the discipline involved in it is more rigorous than I had imagined and the detailed analysis and notes from the editors are very helpful.

One of my stories really started to take off as one of the three characters seemed to demand more attention and to take on a life of her own. It was slightly unexpected as she was the one I had least given thought to in my early imaginings of what would transpire. Maybe that extra freedom has helped her develop more than the other two main characters who I had a beginning and end for before I started to write. There is a possibility that it will change the course of all three stories but if so, let it be.

I started to sketch out some ideas for the lecture on Irish Folklore in the University Library next week. The problem will not be lack of material but too much! I brought the double CD of Traditional Tales of Wonder with me, as well as a few previous lectures on the Folklore of the Famine. When I put those together with an outline of the founding and working of the Irish Folklore Commission, there will be a lot of meaty material there. Better that than not enough.