en fy eu mk sl ga
A Léithéid de Chlampar!
1 readers

Is gearrscéal é A Leithéid de Chéasadh! a scríobh Elvira Bonafacio le linn a tréimhse chónaithe chruthaitheach i mBéal Feirste in Éirinn i bhfómhar 2018. Ba í Elvira an t-aoiscríbhneoir a fuair cuireadh ó Donostia Kultura, ceanneagraíocht agus ionadaí Bascach Focail Eile. Ba iad Foras na Gaeilge an eagraíocht óstach a bhí aici, comhpháirtí Éireannach an tionscadail.

Elvira Bonafacio

2019-04-24 10:52

Léigh saothar

HAADSTIK I (ga)
5 readers

Tosach scéil faoi Ksenija Laporek é Capall Caoch 1. Fágann sí an tSlóivéin agus téann sí go Fryslân mar a bpósann sí Fraíc Wassenaar. 

Is é Fraíc seanathair Friso, príomhcharachtar an scéil, De trekker fan Troje, (Tarracóir na Traoia foilsíodh i 2017. Beidh leabhar Hein Jaap Hilarides, atá ar na bacáin, ina réamhscéal ar an úrscéal sin. Chónaigh Hilarides i Maribor i bhfómhar na bliana 2017. Rinne sé go leor taighde ar dhála na cathrach agus an cheantair máguaird sa gcéad chuid den fhichiú haois. Scríobh sé an chaibidil le linn dó a bheith ina chónaitheach liteartha ansin.

Hein Jaap Hilarides

2019-02-04 17:29

Léigh saothar

Coiscéimeanna sa chré
5 readers

I mBealtaine agus i Meitheamh 2017, chónaigh an scríbhneoir agus an príomheagarthóir Bildts, Gerard Marcel de Jong (1979, St. Anne) in Donostia i dTír na mBascach mar chuid den chlár Other Words.  D’oibrigh sé leis ansin ar a chéad nóibhille Bildts ‘Blau fan dagen, griis fan ônrust’(‘Laethanta gorma, míshocracht liath’).  Bhí a aiste faoi bhagairtí agus faoi dheiseanna dá theanga bheag féin, Bildts mar thoradh ar a thréimhse chónaithe ansin.  ‘Coiscéimeanna sa chré:  ag teacht ar fheasacht nua maidir leis an teanga Bildts'.

Gerard De Jong

2019-01-11 17:32

Léigh saothar

It Fryske Hynder
7 readers
Bunsaothar Cruthaitheach

Chum Aifric Mac Aodha an dán fada seo a leanas agus í sa Fhreaslainn.

Aifric Mac Aodha

2019-01-10 12:03

Léigh saothar

Speabhraíd (Bhascach)
3 readers

Is aistriúchán Gaeilge é Speabhraíd (Bhascach) ar an dréacht liteartha a chum Eneko Aizpurua le haghaidhOther Words. Chaith Aizpurua cónaitheacht ocht seachtaine in Leeuwarden sa Fhreaslainn i samhradh na bliana 2017, áit a ndearna foireann Oare Wurden cúram óstaigh dó. 

Eneko Aizpurua

2019-01-08 17:57

Léigh saothar

Íoslódáil fógrán FE