en fy eu mk sl ga

Réaltán
Ní Leannáin

Ljouwert

Cvetka
Bevc

Dublin

Petra
Kolmančič

an Fál Carrach

Cathal
Poirtéir

Maribor

Yoseba
Peña

Dublin

Diarmuid
de Faoite

Bitola

Gregor
Lozar

Belfast

Tomislav
Vrecar

Dublin

Aleksandar
Mishevski

Dublin

Colm
Ó Ceallacháin

Donostia

Rody
Gorman

Maribor

Karen
Bies

Belmullet

Aifric
Mac Aodha

Ljouwert

Elvira
Bonafacio

Belfast

Réaltán Ní Leannáin

Rugadh Réaltán Ní Leannáin i mBéal Feirste. Chaith sí a hóige agus a ndéaga ann le linn na seascaidí agus na seachtóidí. Tá cónaí uirthi faoi láthair i mBaile Átha Cliath.

Thosaigh Réaltán ag teagasc Gaeilge agus Spáinnise i scoileanna dara leibhéil sna hochtóidí. Tá tréimhsí caite aici ar fud na Spáinne agus tá taithí aici ar go leor de na teangacha éagsúla a labhraítear ann. Bhog sí as sin go dtí an t-oideachas tríú leibhéil, ag léachtóireacht san oideachas i
gColáiste na Trionóide agus in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Chuaigh sí as sin go hOllscoil na Banríona, Béal Feirste.

Le linn di bheith ag léachtóireacht in Ollscoil na Banríona thángthas ar ailse inti. Sháraigh sí ar an deacracht seo, áfach, agus tá sí ag scríobh ó shin i leith. Tá cnuasach filíochta, Turas Ailse (2011), bunaithe ar an eispéaras seo. Déanann sí blagáil [ http://turasailse.blogspot.ie/ ] ar ailse agus ar
ghnéithe eile dá saol agus déanann sí léirmheasanna ar leabhair nua-fhoilsithe [http://eithniu.blogspot.ie/ ]. Déanann sí tuíteáil ar https://twitter.com/RealtanNiL

Sa bhliain 2015 d’fhoilsigh Cló Iar-Chonnacht a cnuasach gearrscéalta, Dílis [http://www.cic.ie/books/published-books/dilis ] radharc neamhthrócaireach ó thaobh na mban de ar an saol. An-rachairt air, chothaígh sé conspóid lena pheirspeictíocht dhiongbháilte.

Cvetka Bevc

Tá an t-údar Cvetka Bevc roghnaithe ag Cumann Ealaíne Comhaimseartha X-OP sa tSlóivéin le haghaidh na cónaitheachta liteartha Focail Eile in Éirinn.

Is file, scríbhneoir agus ceoltóir í Cvetka Bevc a chónaíonn agus a shaothraíonn in Ljubljana. Scríobhann Cvetka prós, filíocht, litríocht d’aosaigh óga agus saothair dhramaíochta. Tá níos mó ná tríocha dráma raidió mar léiriúcháin iomlána scríofa aici agus tá níos mó ná fiche leabhar foilsithe aici. Tá a saothair filíochta agus phróis aistrithe go Béarla, Gearmáinis, Iodáilis, Seicis, Seirbis, Cróitis, Bulgáiris, Rómáinis, Sínis, Bealarúisis, Laitvis etc. Tá roinnt script scannáin, ceoldrámaí amharclainne agus a lán léiriú ceoil agus bunscór do dhrámaí raidió, drámaí amharclainne agus scannáin scríofa aici freisin.

Bhí Cvetka páirteach i léamha liteartha ag an mbaile chomh maith le thar lear (an Iodáil, an Chróit, an Eastóin, an Rómáin, an Bhulgáir, Sasana, an Fhionlainn etc.) agus bhí sí ina ball de thurais liteartha ar fud na hAstráile, na Síne agus na Macadóine. Is ball í de Chumann Scríbhneoirí na Slóivéine, Ionad PEN na Slóivéine agus foireann eagarthóireachta an irisleabhair Poetikon. Tá roinnt blianta caite aici ag eagrú agus i mbun fhéile Laethanta Leabhar na Slóivéine.

Tá seal fada caite ag Cvetka cheana in Éirinn nuair a bhí sí ag déanamh staidéir in Ollscoil na hÉireann Corcaigh.

Gradaim:
-   buaiteoir Srebrno pesniško pero (Peann Airgid an Fhile) ón bhféile fhilíochta idirnáisiúnta Slovanski objem (Barróg Shlávach) in Varna (an Bhulgáir),
-   bhí úrscéal, Potovci, sa bhabhta ceannais do Ghradam Kresnic 2012 don úrscéal is fearr,
-   roghnaíodh an t-úrscéal d’aosaigh óga Desetka (an Deichniúr Mór) don tionscadal náisiúnta Rastem knjigo (Táim ag fás le leabha) agus ainmníodh é do Ghradam Desetnica 2012 agus do Ghradam Večernica 2012 don saothar is fearr sa réimse litríocht d’aosaigh óga,
-   ar dhuine de na daoine sa bhabhta ceannais sa Turnaimint Filíochta in 2015, 2014 agus 2011.
-   ainmníodh an t-úrscéal do leanaí, Čivknjeno od začetka do konca (Ghiolgaigh ó Thús Deiridh) le haghaidh ghradam Desetnica 2014 don litríocht leanaí is fearr.
-   ainmníodh an leabhar do leanaí Pesem za vilo (Dán do Shióg) le haghaidh ghradam Desetnica 2011,
-   bhuaigh bailiúchán gearrscéalta Zgodbe iz somraka (Scéalta ón gClapsholas) an gradam liteartha idirnáisiúnta Mreže mest 12. Pazinskih literarnih srečanj (Gréasáin cathracha na 12ú tionól liteartha Pazin),
-   Buaiteoir an deontais liteartha HALMA GRANT in 2010.

Petra Kolmančič

Is file, eagarthóir agus léiritheoir de chuid na Slóivéine í Petra Kolmančič a rugadh in 1974 in Ptuj. Oibríonn sí in Ionad Cultúir Óige Maribor, áit a mbíonn sí ag plé le táirgeadh litríochta agus léiriú imeachtaí taibhithe chomh maith le cláir chultúir a chomhordú agus a eagrú.

Foilsíodh dánta Petra cheana in irisí agus i ndíolaimí liteartha ag an mbaile agus thar lear. Rinneadh a saothar a aistriú go Gearmáinis, Béarla, Ungáiris, Spáinnis, Cróitis agus Boisnis. Glacann Petra páirt go rialta i bhféilte liteartha agus i léamha filíochta. Le foirmeacha agus eispéiris nua fhileata a chruthú is minic di ag meascadh a cuid filíochta le ceol, físeáin, íomhánna, fuaim, gluaiseacht, beochana agus ríomhealaíona.

In 2014 bhuaigh Petra an Duais Filíochta iomráiteach Veronika ar son na díolama filíochta is fearr lena bailiúchán dánta dar teideal 'P(l)ast za p(l)astjo' (‘Sraith i ndiaidh sraithe/Gaiste i ndiaidh gaiste’). I measc a leabhar filíochta eile tá ‘Luknja’/’An Poll' (1994), Šus v glavo/Urchar sa cheann' (1996), ‘Slina/Seile' (1998), and 'Uvod v poželenje/Buntús dúile' (2004).


Cathal Poirtéir

Is staraí, béaloideasóir agus fear litríochta é Cathal Poirtéir. Leis na blianta tá sé ag léiriú agus ag láithriú clár i nGaeilge agus i mBéarla ar RTÉ Raidió 1 agus Raidió na Gaeltachta a tharraingíonn aird ar oidhreacht na Gaeilge agus ar an litríocht chomhaimseartha.

Is scríbhneoir é fosta. Sular thosaigh sé ar bhuanfhoireann RTÉ tríocha bliain ó shin bhí duais Oireachtais aige do dhráma ardáin, athchoiriú raidió déanta ar shaothar litríochta, agus bhí scripteanna teilifíse do dhaoine óga scríofa aige. Foilsíodh Tonnchrith Inntine, cnuasach filíochta leis, mar aon le saothar eile in irisí filíochta agus Gaeilge.

Lean Cathal den scríbhneoireacht agus den eagarthóireacht liteartha agus é in RTÉ agus bhí ráchairt an-mhór ar The Great Irish Famine (Thomas Davis Lectures). Bhí sé ina eagarthóir ar Gnéithe den Ghorta, Famine Echoes, Glórtha ón Ghorta; Éigse an Aeir agus Scéalta san Aer, mar aon leis na dlúthdhioscaí Blasket Island Reflections, Traditional Tales of Wonder agus The Appeals of the Midnight Court (mar chuid den dlúthdhiosca dúbáilte Cúirt an Mheáin Oíche).

Mar thoradh ar a chuid taighde ar an ngorta tugadh cuireadh dó cainteanna a thabhairt ar bhéaloideas an Drochshaoil in Éirinn, sna Stáit Aontaithe, i gCeanada, sa Fhrainc agus san Ísiltír.

Tá sé gníomhach i saol litríochta na Gaeilge mar Chathaoirleach bunaidh ar Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge, mar chomheagarthóir ar Iris Imram, mar chomhairleoir Gaeilge ar Books Ireland, agus mar léiritheoir neamhspleách ar ócáidí liteartha don fhéile litríochta Gaeilge Imram. I láthair na huaire tá scripteanna á scríobh aige do Ros na Rún ar TG4 agus dráma raidió do Raidió na Life.

I measc na nduaiseanna a bronnadh air tá Buaic-ghradam Cumarsáide Oireachtas na Gaeilge, Gradaim Óir agus Airgid i nGradaim Náisiúnta na Meáin-Chumarsáide PPI agus Bonn Óir Alumni Bhord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Tá BA agus MA aige ó UCD agus foilsíodh torthaí a chuid taighde sa bhéaloideas mar Micí Sheáin Néill, Scéalaí agus Scéalta.

Yoseba Peña

Rugadh Yoseba Peña in Sodupe (Bizkaia) in 1977, ach shocraigh sé ó shin in Zarautz (Gipuzkoa).

In 2018 lainseáil na foilsitheoirí Susa Hariak (Snáitheanna), úrscéal ar bronnadh Euskadiko Zillarezko Saria (Gradam Airgid Litríocht na Bascaise) i mBealtaine 2019. Roimhe sin d’fhoilsigh Yosebia úrscéal eile le Susa in 2012 Hodeien Adorea (Néalta Cróga). In 2010 fuair sé deontas ó Idazle Eskola (Scoil na Scríbhneoireachta) ar son a dhíolama dántaUberak uretan (Marbhshrutha ar an Uisce). In 2011 bhuaigh a ghearrscéal Pantera elurretan (An Pantar sa Sneachta) Gradam Julene Azpeitia. Mar dhramadóir ba é comhscríbhneoir Emalegez (I bhFaisean na mBan) in 2016.

Tá roinnt leabhar do pháistí agus d’aosaigh óga foilsithe ag Peña:

Kilimanjaroko diamantea (Diamant Kilimanjaro). Ibaizabal, 2014.

Baloiak arboletan (Liathróidí Peile ar na Crainn). Ibaizabal, 2016.

Xirei. Ibaizabal, 2016.

Kaosaren ederra (Áilleacht an Anoird). Gaumin, 2017.

Ó 2014 i leith tá Yoseba ina bhall den choiste eagraithe don fhéile Literaturia.


Diarmuid de Faoite

Is aisteoir, scríbhneoir, stiúrthóir agus drámateiripeoir é Diarmuid, é ina mhúinteoir drámaíochta freisin ag gach leibhéal oideachais agus san earnáil phroifisiúnta chomh maith. I measc a chuid drámaí scríofa tá Pádraic Ó Conaire, Paris Texas (leagan stáitse Dhiarmada den scannán) agus Foxy Jack – Giolla Éireann (i gcomhpháirt le Seán Ó Tarpaigh).

In 2016 bhí sé le feiceáil in Macalla 1916 agus Seachtar Fear – Seacht Lá/Seven Men – Seven Days do Chomhaltas Ceoltóirí Éireann, Death Row Memoirs of an Extra Terrestrial do Music for Galway, Foxy Jack - Giolla Éireann do Ghnó Mhaigh Eo/Féile Ealaíne Chathair na Mart agus The Playboy of the Western World – The Musical d'Amharclann na Cathrach, Gaillimh.

D'oibrigh Diarmuid leis an iliomad comhlachtaí teilifíse ach tá aithne air den chuid is mó mar Phádraic Ó Conaire in Pádraic – an Fear, Jack in Ros na Rún agus Cathal in Corp agus Anam. Scríobh agus stiúraigh sé an chéad choimisiúnú drámaíochta de chuid TG4, Une Histoire d'Amour. 

Páirt an Chaptaein atá aige san fhadscannána a eiseofar in 2017 Pilgrimage. Scríobh Diarmuid an dráma raidió Pádraic do BBC NI, craoladh a leagan ceoldráma de The Playboy of the Western World – a Radio Musical i gcompháirt le Justin Mc Carthy ar RTÉ agus scríobh agus thaifead sé sraith scéalaíochta sé pháirt déag, Tuatha Dé Danainn, do Raidió na Gaeltachta le déanaí.

Bhí sé le cloisteáil in Duairceán agus Casadh an tSúgáin do RTÉ agus Hairs and Races do Galway Bay FM. Chuir sé eagar ar Rogha Scéalta le Pádraic Ó Conaire (Cló Iar Chonnacht 2008) agus le deireanas d’aistrigh sé Seacht mBua an Éirí Amach/Seven Virtues of the Rising (Arlen House, 2016). Scríobh sé na gearrscéalta Never Smile at a Crocodile (Crannóg Magazine) agus Bealtaine (The Irish Times) agus tá dánta leis foilsithe in Feasta, The Galway Review agus North by Northwest Words.

Ainmníodh Diarmuid i gcomhair IFTA dá ról mar Chathal in Corp agus Anam i 2012, bhuaigh sé gradam an aisteora is fearr ag Gradaim na Meán, 2011, gradam an chláir faisnéise is fearr dá chlár, Pádraic - an Fear in éindí le Johnny White ag Féile na Meán Ceilteach 2008 agus gradam Stewart Parker dá dhráma, Pádraic Ó Conaire, 2002. Bhuaigh The Playboy of the Western World - a Musical for Radio bonn cré-umha ag an New York Festival's World's Best Radio Programs do agus bonn airgid ag na Gradaim PPI.  


Gregor Lozar

Is scríbhneoir é Gregor Lozar. Scríobhann Gregor gearrscéalta agus dánta. Tá leabhar de ghearrscéalta scríofa aige, Spačene (Grainceanna), agus tá leabhar do leanaí comhscríofa aige, Zmajeve Solze (Deora Dragúin). Foilsíodh ceann dá ghearrscéalta i gcnuasach gearrscéalta, Monte Cristo, Kolesa, Kurent (Monte Christo, Bicycles, Kurent). Tá scéalta Gregor astrithe go Boisnis agus Seirbis. Bhí sé ina eagarthóir cultúir leis an nuachtán do mhic léinn Katedra, tá clár raidió déanta aige faoin litríocht ar Radio Marš, agus tá ailt réamhrá scríofa aige don chomhlacht foilsitheoireachta Litera. Is ball é Gregor de Slam Beasts, foireann filíochta caithréime. Ba ghnáth leis a bheith ag obair i siopa seanleabhar ar feadh cúig bliana.

Tomislav Vrecar

Rugadh Tomislav Vrečar in 1976 in Postojna, an tSlóivéin agus tógadh é in Nova Gorica. D’fhreastail sé ar scoil Primož Trubar in Gorizia trasna na teorann san Iodáil. Tar éis dó an scoil a fhágáil in 1994 d’aistrigh sé go Ljubljana. Foilsíodh dánta leis an chéad uair in iris áitiúil Gorizia, Via Libera. Scríobhann sé i Slóivéinis agus in Iodáilis araon.

D’oibrigh Tomislav mar fhreastalaí, díoltóir leabhar cócaireachta in ionad glaonna agus Dioscmharcach. In 1996 thosaigh sé ag obair leis an gcumann cultúrtha agus ealaíon KUD France Prešeren mar a n-eagraíonn sé ócáidí san oíche d’ealaíontóirí agus scríbhneoirí mar chuid den Abstractworkshop Project agus ó 2013 i leith tá sé ina Uachtarán KUD France Prešeren. Cruthaíonn sé a chuid imeachtaí ilmheáin féin, ag meascadh filíocht le ceol, físeán, damhsa agus foirmeacha eile ealaíne. Tá obair déanta aige lena lán ealaíontóirí Slóivéineacha clúiteacha, lena n-áirítear an grúpa 2227 agus an grianghrafadóir Damjan Kocjančič ar an gceadal ilmheáin Ko se mi vse ponuja, se meni skuja. Tá aithne leitheadach air anois mar dhuine den ghlúin óg filí in Ljubljana. Tá trí chnuasach filíochta foilsithe go dáta aige: Punk še ni hin (1997), Vaš sin vsako jutro preganja mačke po soseski (1998), Ko se mi vse ponuja, se meni skuja (2003).

Tá obair déanta ag Tomislav ar chnuasaigh filíochta agus cheoil CD chomh maith, lena n-áirítear Košček hrupa in ščepec soli (KUD France Prešeren) and Rokerji pojejo pesnike (Frontrock).

In 2004 d’fhoilsigh an comhlacht foilsitheoireachta Šerpa a chnuasach filíochta Naj me koklja brcne, potem bom pa še jaz njo. In 2005 roghnaíodh é mar Ridire Filíochta ag an Turnaimint Ridirí in Maribor.

Ó tharla go scríobhann sé in Iodáilis agus go n-aistríonn sé ón Iodáilis chomh maith, cuirtear fáilte roimh Tomislav san Iodáil chomh maith mar a dtugann sé seó go minic. Tá mórthionscadal aistriúcháin déanta aige i gcomhar le Miklavž Komelj ar Manifesto ó Amharclann Pier Paolo Pasolini. Níos deireanaí tá aistriúchán déanta ag Tomislav ar fhilíocht Ungáirise, go háirithe an t-údar Attila József, agus rinne sé comhaistriúchán go Béarla ar The List of Free Ideasde chuid Attila József.

In 2008 ainmníodh Tomislav do DSP agus Contemporary Magazine do dhuais an ghearrscéil is fearr agus ainmníodh é do Dhuais Veronika dá chnuasach Ime mi je Veronika (Veronica is ainm dom, Pivec, 2011).

In 2016 d’fhoilsigh Tomislav a chéad úrscéal 2nd Hand Emotions (Ionad Chultúr na Slóivéine). Tá sé leis an dara húrscéal leis, Strupena nevesta (Brídeog Nimhiúil) a fhoilsiú faoi dheireadh 2017.

Oibríonn Tomislav le ceoltóirí Slóivéineacha mar scríbhneoir amhrán. In 2017 chomhoibrigh sé le Neisha ar an albam is deireanaí léi Vrhovi (Nika, 2017).

Cónaíonn agus oibríonn sé idir Nova Gorica, Ljubljana agus Maribor.

Filíocht

1. Punk še ni hin (Kud France Prešeren, 1997)

2. Vaš sin vsako jutro preganja mačke po soseski (Kud France Prešeren,1998)

3. Ko se mi vse ponuja, se meni skuja (Kud France Prešeren, 2003)

4. Naj me koklja brcne potem bom pa še jaz njo (Lud Šerpa, 2004)

5. Kurc pesmi, (Lud Literatura, 2009)

6. Ime mi je Veronika (Pivec, 2011)

7. Črna ovca/dvojezična  (zagreb, Bratstvo duša, 2014)

Prós

1. 2nd hand emotions, novel (Center za Slovensko literaturo, 2016) 

Aistriúcháin 

Pier Paolo Psolini, Svinjak / Pigsty (i gcomhar le Miklavž Komelj), Šerpa, 2006

Pier Paolo Psolini, Svinjak / Pigsty (i gcomhar le Miklavž Komelj), Šerpa, 2007 

Féilte Litríochta

Idirnáisiúnta

Festival Internacional de poesia Moncayo, 2007 (an Spáinn)

Revija malih književnosti, 2006 (Ságrab, an Chróit)

Notturni di versi, 2006 (Portogruaro, an Iodáil)

Residenze estive, 2006 (Devin, an Iodáil)

Ratkovičeve večeri, 2004 (Bjelo Polje, Montainéagró)

Residenze estive, 2000 (Devin, an Iodáil)

 

Sa tSlóivéin

Dnevi poezije in vina, 2005 (Medana)

Festival Pranger, 2004 (Šmarje pri Jelšah)

Živa književnost, 2003 (Ljubljana)

Trnovski terceti, 1999 (Ljubljana)

Díolamaí

Idirnáisiúnta

Antologija mlade slovenske poezije (1990-2003): Vračamo se uvečer, 2006 (an Chróit)

Antologija mlade slovenske poezije, 2007 (an Ungáir)

Sa tSlóivéin

Antologija mlade slovenske poezije (1990-2003): Mi se vrnemo zvečer, Beletrina, 2006

Antologija slovenske erotične poezije: V tebi se razraščam, Mladinska knjiga, 2007

Foilsithe in irisí idirnáisiúnta

An iris liteartha Pagine 2006 (an Iodáil)

An iris liteartha Pobacza, 2006 (an Phólainn)

An iris liteartha Zarez, 2006 (an Chróit)

An iris liteartha Polja, 2005 (an tSeirbia)

An iris liteartha Tartalom, 2005 (an Ungáir)

An iris liteartha ar líne Litera, 2005 (an Ungáir)

An iris liteartha Treči Trg, 2003 (an tSeirbia)

An iris liteartha ar líne Slope, 2002 (SAM)

An iris liteartha Via libera, 1997 (an Iodáil)


Aleksandar Mishevski

Rugadh Aleksandar Mishevski in 1976 in Bitola. Chomhoibrigh sé le meáin éagsúla ó bhí sé ina mhac léinn, go príomha i réimse an chultúir, na healaíne agus an spóirt. Ba é uachtarán Fhóram na hÓige, eagraíocht atá lonnaithe in Bitola, ina ndearna sé a lán tionscadal ar ábhair éagsúla. In 2006 chruthaigh sé an iris BLOK mar phríomheagarthóir, tiomnaithe don ghníomhaíochas agus don chultúr malartach, agus sa chéad áit do dhaoine óga. Díríonn a spéis ar an iriseoireacht iniúchach, ar bronnadh dhá ghradam air ar a son ag leibhéal Eorpach. Is údar a lán colún agus aistí é chomh maith le dhá scannán faisnéise faoi chosaint na gceart daonna agus an idirchultúrthachais mar stiúrthóir agus scríbhneoir scripte.


Colm Ó Ceallacháin

Foilsíodh scéalta le Colm Ó Ceallacháin sna hirisí liteartha Comhar, Feasta, Southword agus Gorse, and tá duaiseanna buaite aige ag príomhfhéile liteartha na hÉireann, Oireachtas na Gaeilge, in 2010, 2012 agus 2015.

D'fhoilsigh Cois Life a chéad chnuasach gearrscéalta, I dTír Mhilis na mBeo, in 2017, cnuasach a moladh go forleathan as samhlaíocht, réalachas agus úire a chuid scéalta.

Scríobhann sé neamhfhicsean freisin, agus foilsíodh cuntas taistil leis ar thuras snámha ar fud na hÉireann i 2013.

I Meán Fómhair 2017 labhair sé ag an gcomhdháil Ar an Imeall i Lár an Domhain ag ollscoil Shéarlais, Prág, ar théama na litríochta san ochtú haois déag.

Tá Colm cáilithe mar oibrí óige agus sealanna caite aige ag obair le daoine óga i Londain, san Afraic Theas agus in Éirinn.

Tá súil aige cur leis an obair sin i Donostia, chomh maith le roinnt gearrscéalta nua a fhorbairt.  


Rody Gorman

Rugadh Rody Gorman i mBaile Átha Cliath in 1960. Is léachtóir le Scríbhneoireacht Chruthaitheach ag Ollscoil na Gaeltachta agus na nOileán é agus tá tréimhsí cónaitheachta tugtha aige ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Ollscoil Manitoba, PROGR in Bern agus ag Sabhal Mór Ostaig ar an Oileán Sciathánach mar a bhfuil cónaí air. Feidhmíonn sé mar eagarthóir ar an iris bhliantúil An Guth agus ar an ábhar i nGaeilge na hAlban in New Writing Scotland agus Northwords Now. D’oibrigh sé mar eagarthóir agus mar mheantóir d’Iontaobhas Leabhar nah Alban agus mar aistritheoir ar shaothar le Cavafy, Yeats, Neruda, Milosz, Rósewicz, Popa, Holub, Aspenstrom, Snyder agus filí nach iad. Tá filíocht foilsithe aige i mBéarla, i nGaeilge agus i nGaeilge na hAlban, an cnuasach is deireanaí Trìtheamhan(2017). Tá sé ag obair faoi láthair ar shraitheanna a bhaineann le Suibhne Geilt, Baile Átha Cliath agus leis an Oileán Sciathánach.

Cnuasaigh

Fax and Other Poems, Polygon 1996, ISBN 0 7486 6216 2

Cùis-Ghaoil, Diehard 1999, 0 946230 560

Bealach Garbh, Coiscéim1999

On the Underground, Polygon 2000, 0 7486 6274 X

Naomhóga na Laoi, Coiscéim 2003

Tóithín ag Tláithínteacht, Lapwing 2004, 1 898472 82 3

An Duilleog agus An Crotal, Coiscéim 2004

Flora from Lusitania, Lapwing 2005, 1 905425 30 9

Zonda Khamsin Sharaav Camanchaca?, Leabhraichean Beaga 2006, 0 946427 402

Chernilo, Coiscéim 2006

Eadar Fiaradh is Balbh na h-Oidhche, Diehard 2007, ISSN 1460 681X (W3)

Céilí san Oíche, Coiscéim 2009

Beartan Briste/burstbroken judgementshroudloomdeeds, Cape Breton University Press 2011, 078-1-897009-61-1

Ceangailte, Coiscéim 2011

Trìtheamhan, Diehard 2017, 978-1-911357-58-2


Karen Bies

Tá an scríbhneoir agus tuairisceoir Karen Bies roghnaithe ag giúiré Focail Eile na Freaslainne le haghaidh tréimhse chónaithe in Éirinn. As na deich bplean a cuireadh faoina mbráid mheas an giúiré gurbh é ceann Karen an ceann ba láidre. Tá an coiste den tuairim go n-oireann Karen, agus a rogha d’ábhar tráthúil, foirm ilmheán le spriocghrúpa tábhachtach, go han-mhaith d’aidhmeanna tionscadal Focail Eile.

Is é teideal Karen ar a plean uaillmhianach Samhradh Ids. Is mian léi scéal Freaslainnise a scríobh do dhaoine óga (15 go 20 bliain d’aois) in Éirinn, ach sa deireadh is mian léi úrscéal agus creatlach scéil scannáin do cheolscannán a chur ar fáil. Oibríonn sí i gcomhar le fíorbhanna, an banna Freaslannach WIEBERoghnaíonn sí an sprioclucht léitheoireachta mar síleann sí go bhfuil ganntanas mór leabhar, sraitheanna agus scannán Freaslainnise do dhaoine óga.

Aifric Mac Aodha

Rugadh Aifric Mac Aodha in 1979. D’fhoilsigh An Sagart an chéad chnuasach filíochta léi, Gabháil Syrinx, sa bhliain 2010 agus is é Foreign News an cnuasach is déanaí léi (The Gallery Press, 2017). Chaith sí seal ina heagarthóir ar Comhar agus le tamall de bhlianta tá sí ag obair ina heagarthóir Gaeilge ar The Stinging Fly, gorse agus Trumpet, iris de chuid Poetry Ireland. Bhronn An Chomhairle Ealaíon ceithre cinn de sparánachtaí uirthi i gcaitheamh na mblianta. Foilsíodh a saothar ar irisí éagsúla, e.g. POETRY (Young Irish Poets) agus aistríodh go teangacha éagsúla é, An Fhraincis, An Ghearmáinis, An Iodáilis, An Spáinnis agus an tSeicis san áireamh. Bhain sí céim le céad onóracha amach sa tSean-Ghaeilge agus sa Nua-Ghaeilge sa bhliain 2001. Tá na blianta caite aici ag teagasc litríocht agus theanga na Gaeilge in ollscoileanna éagsúla agus tá sí anois ag obair ina heagarthóir cúnta leis an nGúm.

Elvira Bonafacio

In 2016, tar éis mo chéim mháistreachta i bPaipeamaintis agus a bheith ag teagasc ar feadh ocht mbliana, shocraigh mé saoire shabóideach trí bliana a ghlacadh, dá bhfuil roinnt spriocanna socraithe agam. Ceann acu ba ea mo scileanna cruthaitheacha ealaíonta a fheabhsú agus mo phaisean don scríobh a fhorbairt. Baineadh cuid den chuspóir amach nuair a thosaigh mé ag teagasc scríbhneoireacht chruthaitheach ag Ollscoil Curaçao do mhic léinn a bhí ag iarraidh a bheith ina múinteoirí Paipeamaintise den dara céim. Sa bhliain chéanna sin, chuaigh mé ar choiste Arte di Palabra Kòrsou, eagraíocht a d’eagraigh, ar feadh naoi mbliana déag as a chéile, comórtais litríochta éagsúla do scoláirí iar-bhunscoile. Is é is aidhm do na comórtais seo litríocht agus cultúr a chur chun cinn.

Ba spreagadh an buíochas as na heispéiris a fuair mé san tréimhse ghairid ama seo agus thug sin an misneach dom mo chéad gearrscéal a scríobh agus a fhoilsiú i mí an Mheithimh 2017, i bhfoirm leabhráin a scaipeadh ar chomhghleacaithe, gaolta agus cairde agus lucht aitheantais.

Ní fhéadfainn a shamhlú riamh go raibh na héachtaí seo do m’ullmhú d’Fhocail Eile, an chéad dúshlán eile dom.

Tar éis ábhar an chúigiú glao oscailte de chuid Focail Eile, is é an chéad smaoineamh a bhí agam gurbh é seo an deis is fearr le mo theanga agus cultúr a chomhroinnt le tíortha eile agus, ag an am céanna, mo chumas a fhorbairt le bheith níos fearr mar scríbhneoir.

Is é seo cur síos Elvira Bonafacio ar an aistear i dtreo a tréimhse ar ball in Éirinn mar scríbhneoir cónaithe Focail Eile.